Naše historie

Kvalitní výrobky již čtyři generace

Více než čtyři generace - v roce 1892 založil pan Karl Pohlmann společnost, která se zabývala výrobou průmyslových olejů, mýdel a tuků.

Milníky

1892 Založena obchodní společnost Karla Pohlmanna, která se zabývala výrobou průmyslových olejů, mýdel a tuků

1900 Vlastní výroba tuků a mýdel

1908 Nový závod postavený v Korbachu, který je dodnes výrobním místem

1920 Zahájení výroby motorového oleje

1924 Rafinace ropy pomocí dávkové destilace

1936 Zahájena „Trubicová destilace“

1953 Výroba mýdla byla zastavena

1966 Produkce tuků (pouze obchodní zboží) byla zastavena

1969 Uvedení nového systému rafinace a destilace do provozu

1981 Vlastní rafinace byla zastavena

1982 Demontáž rafinačních a destilačních systémů a rozšíření míchacích, skladovacích a plnicích zařízení pro výrobu maziv

1988 Do portfolia produktů Rektol byla přidána bio-maziva

2001 Do portfolia produktů Rektol byla přidána syntetická maziva

2002 Plnění maziv pod značkou zákazníka

2007 Úspěšné předání čtvrté generace (Jochen Pohlmann)

2008 Zdvojnásobení skladovací kapacity maziva

2011 Rozdělení společnosti

2012 Uvedena řada olejů Rektol Klassik Oil

2014 Celosvětově 14 zástupců Rektolu

2020Navázána spolupráce s Českou republikou

Po více než 125 letech historie společnosti a díky neustálému dalšímu rozvoji a přizpůsobování se neustále se měnícím tržním podmínkám se můžeme těšit z úspěšného rodinného podniku, kdy dlouhodobá spolupráce s našimi váženými zákazníky a zaměstnanci byla vždy charakterizována důvěrou a loajalitou.Comments are closed.